Extract uit het dagboek van A’svr lvl12

Toen het licht der dingen
zijn huis op Aarde verliet,
verdorden, in het achtergebleven duister
de laatste tranen van Verdriet.

De warmte was gaan liggen
op het dak van elk overblijvend huis.
Ook de wind koelde af,
de wereld stil, zelfs geen geruis.

De heropbouw zou weer beginnen
maar zoals evolutie kost dat tijd.
De planetaire vernietiger keek toe
Verdriet was zijn deel, maar zonder spijt.

Het potentieel steeds aanwezig
werd door egocentrisme verwoest.
Ondanks alle ambitieuze dromen,
was de planeet helemaal verroest.

– Extract uit het dagboek van A’svr lvl12
Dag 214, jaar van Bog:ult XM4.

Apocalypse

Advertisements